รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-รัฐบาลแจงข้อสงสัยฝ่ายค้านการบริหารจัดการน้ำ เพิ่มพื้นที่ชลประทานแล้วกว่า 2 ล้านไร่ เพิ่มปริมาณน้ำเก็บกักได้กว่า 2,000 ล้าน ลบ.ม. ลดแผนงานซ้ำซ้อน ใช้งบคุ้มค่า

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con