รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-​นายกฯ เผย ครม.เห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกา ให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ให้ดำเนินเลือกสมาชิกวุฒิสภา และจัดทำร่างแผนการจัดเลือกสมาชิกวุฒิสภา

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con