รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้มครองสิทธิฯ ร่วมกับ กรมบังคับคดี และ สยจ.ยโสธร ลุยแก้หนี้เมืองยโสธร ในงาน “มหกรรมแก้หนี้ สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรม”

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con