รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-ไทย - นิวซีแลนด์ ผสานร่วมมือเทคโนโลยีและนวัตกรรมภาคเกษตร กระชับสัมพันธ์ ขยายโอกาสทางการค้า เปิดประตูตลาดสินค้าเกษตรไทยในตลาดนิวซีแลนด์

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con