รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-รองปลัด กษ. ประชุมหารือการแก้ไขปัญหาการดำเนินงานและการชำระหนี้โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและการตลาดโคเนื้อรองรับ FTA

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con