รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-เกรียง รมช.มท ร่วมฉลองร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียม ผ่านวุฒิสภา คุ้มครองสิทธิมนุษยชนระดับสากล ย้ำเป็นวันประวัติศาสตร์สังคมไทย

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con