รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-รัฐบาลจัดงานเลี้ยงรับรองแสดงความยินดีกับจุดเริ่มต้นของกฎหมายสมรสเท่าเทียมซึ่งได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภา ฉลองชัยชนะครั้งประวัติศาสตร์ร่วมกัน

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con