รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-“รัดเกล้า” เผย ครม. มีมติให้ความเห็นชอบในหลักการโครงการของจังหวัด 3 นครฯ นครพนม นครราชสีมา และนครศรีธรรมราช จำนวน 9 โครงการ ภายในกรอบวงเงิน 272,718,200 บาท

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con