รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-​รมว.วธ.เดินหน้าผลักดันแหล่งโบราณคดีโนนพลล้าน กำแพงเมืองโคราช เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ เผยแพร่ความรู้แก่คนไทย-ต่างชาติ สร้างรายได้ส่งเสริมเศรษฐกิจชาติ

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con