รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-รมว.วธ.เดินหน้าผลักดัน“น่าน”เป็นเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรม หนุนท่องเที่ยวไทยตามนโยบายนายกรัฐมนตรี ตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนพร้อมบูรณาการความร่วมมือทุกฝ่าย เร่งศึกษาแหล่งมรดกทางวัฒนธรรม

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con