รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-“ชัยภูมิประชา น้อมอาสาเดิน วิ่ง ปั่น รวมใจ เทิดไท้องค์ราชา” ผู้ว่าฯ ชัยภูมิ นำพสกนิกรร่วมกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con