รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-พ่อเมืองชุมพร นำหัวหน้าส่วนราชการ ภาคีเครือข่าย และพสกนิกรชาวชุมพรทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีรับมอบธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con