รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-พ่อเมืองชัยภูมิ นำหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนชาวชัยภูมิ ร่วมสวมใส่เสื้อเหลืองในพิธีรับมอบธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con