รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-รมช.เกรียง ตรวจเยี่ยม และติดตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ การพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดล ที่จังหวัดอุบลราชธานี

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con