รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-รมต.เกษตรฯ ลงพื้นที่พบปะเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาช่อนทะเลและประมงพื้นบ้านแหลมทราย พร้อมสนับสนุนการพัฒนาทั้งองค์ความรู้ งานวิจัย และแหล่งเงินทุน เพื่อให้สามารถต่อยอดการประกอบอาชีพได้อย่าง

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con