รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล- “พิมพ์ภัทรา” ร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย หารือมาตรการส่งเสริมสตาร์ทอัพ เพิ่มขีดความสามารถ ผปก.รายใหญ่

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con