รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-นายกฯ ชื่นชมการจัดงาน “JOB EXPO THAILAND 2024” ส่งเสริมการมีงานทำ สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ที่มั่นคง เชื่อมั่นรัฐบาลพร้อมยกระดับเศรษฐกิจเพิ่มการลงทุนเพิ่มงานเพิ่มอาชีพ

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con