รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-ก.น.บ. ไฟเขียวเดินหน้าแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของจังหวัด 76 จังหวัด-กลุ่มจังหวัด 18 กลุ่มจังหวัด รวม 1,859 โครงการ งบฯ 43,741,781,270 บาท เตรียมชงที่ประชุม ครม.

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con