รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-“นฤมล” ผู้แทนการค้าไทย หารือ Mr.Ivan Polykov ประธานสภาหอการค้ารัสเซีย-อาเซียน ส่งเสริมธุรกิจการค้าการลงทุนไทย-รัสเซีย

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con