รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง (นายสมคิด เชื้อคง) เป็นประธานการประชุม ครน. เพื่อพิจารณาข้อร้องเรียนให้แก้ไขพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2558

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con