รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-“นฤมล” โชว์วิสัยทัศน์บนเวที SPIEF ย้ำ ไทยขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียวเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con