รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-นลินี ทวีสิน หารืออุปทูตไนจีเรีย ผลักดันความร่วมมือในอุตสาหกรรมปิโตรเลียม การเกษตร การศึกษา ตลอดจนความร่วมมือด้านด้านการเงิน

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con