รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง (นายสมคิด เชื้อคง) เป็นประธานการประชุม ครน. เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con