รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-จุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ตรวจเยี่ยมพร้อมมอบนโยบายให้ “กรมสรรพสามิตเป็นหัวหอกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสีเขียว เพื่อเดินหน้าประเทศไทยสู่ความยั่งยืน”

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con