รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-นายอำเภอหันคา นำทีมอำเภอลงพื้นที่ออกให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนนอกสถานที่ (Mobile Unit) ให้แก่ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้สูงอายุ มุ่งมั่นเดินหน้านำประชาชนกลุ่มเปราะบาง

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con