รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-รัฐบาลเตือน พบการแพร่ระบาดโรคไข้หวัดใหญ่ และโรคมือเท้าปากในเด็กเล็ก แนะผู้ปกครองหมั่นสังเกตอาการบุตรหลานอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติให้รีบพบแพทย์

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con