รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-นายกฯ เศรษฐา กับนโยบายการทูตเชิงรุกเพื่อเศรษฐกิจ และความมั่นคงของประเทศ และประชาชนไทย ส่งผล สำเร็จในส่วนของการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนไทย - มาเลเซีย

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con