รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-"สุดาวรรณ" ชู Soft Power วัฒนธรรมไทย 4 ภาค “มหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ วิถีถิ่น วิถีไทย”ยิ่งใหญ่ โชว์ศิลปวัฒนธรรมของดี ของเด่น การแสดงพื้นบ้าน อาหาร ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมโดดเด่น

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con