รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-โฆษกรัฐบาลเผย นายกฯ ส่งเสริมการคิดค้น พัฒนานวัตกรรมของคนไทย พร้อมชื่นชมนักวิจัยและนักประดิษฐ์ไทยที่ร่วมสร้างสรรค์ผลงาน

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con