รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-ปลัดเกษตรฯ เปิดอบรม นบก. รุ่น 110 เน้นพัฒนาบุคลากรในการขับเคลื่อนภาคเกษตรให้มีประสิทธิภาพ

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con