รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-​นายกฯ กล่าวปาฐกถาพิเศษในการประชุมสมัชชาอนามัยโลก ครั้งที่ 77 “สุขภาพดีถ้วนหน้า เป็นหน้าที่ของเราทุกคน (All for Health, Health for all)” ชูระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าความภูมิใจของ

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con