รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-จังหวัดตาก ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหภาพยุโรป(EU) ประจำประเทศไทย พร้อมผู้แทนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย (UNDP) และคณะ

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con