รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-จ.นครศรีธรรมราช น้อมนำพระดำริ จัดกิจกรรมเดินแบบผ้าไทยใส่ให้สนุก ในงานพลังชุมชนกระตุ้นเศรษฐกิจนครศรีธรรมราช พ่อเมืองเน้นย้ำ ผ้าไทยสวมใส่ได้ในทุกช่วงวัยและทุกโอกาส พร้อมพัฒนาต่อยอด

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con