รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-"ส่งต่อน้ำใจเพื่อชาวนครพนม" จังหวัดนครพนม ร่วมกับมูลนิธิพลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว ลงพื้นที่มอบเครื่องอุปโภคบริโภคและเงินทุนช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบาง พร้อมมอบแนวทางขับเคลื่อน

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con