รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-ปลัดมหาดไทย เผยความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ดำเนินการแล้วเสร็จทั่วประเทศ 144,998 ราย มูลหนี้ลดลง 1,190.970 ล้านบาท กำชับทุกพื้นที่เร่งรัด ติดตามการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con