รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-ปกครองอำเภอเกาะพะงัน เข้ม! บูรณาการร่วมกับฝ่ายตำรวจ ลุยจัดระเบียบสังคมจับกุมต่างด้าวลักลอบทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงาน ปราบปรามยาเสพติดและอาวุธปืน รวมทั้งจัดระเบียบความปลอดภัย

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con