รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-นายกฯ เล็งแก้ปัญหานโยบายเศรษฐกิจเร่งด่วน โดยกำหนดจัดประชุมคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจทุกวันจันทร์ รับฟัง ความคิดเห็นจากทุกหน่วยงาน ประเมิน และหามาตรการการทำงานที่สอดคล้องกับบริบทของประเทศ

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con