รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-ปลัดฯ ณัฐพล นำทัพทีม MIND ขับเคลื่อนนโยบาย อก. ใช้หัวและใจในการปฏิบัติงาน เน้นระบบดิจิทัลมาเชื่อมโยงผู้ประกอบการสู่ความยั่งยืน ย้ำใช้ PDCA บริหารงานอย่างมีคุณภาพและเป็นระบบ

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con