รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-“พิชิต” รมต.นร. ย้ำไม่ยึดติดกับผลประโยชน์ส่วนตน แต่ยึดมั่นในกฎหมาย รัฐมนตรีต้องซื่อสัตย์ สุจริต คำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน ยืนยันไม่กังวล พร้อมชี้แจงทุกประเด็น

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con