รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-”ศุภมาส” ประกาศเจตจำนงค์ในการปฏิวัติการป้องกันและจัดการโรคหัวใจและหลอดเลือดเชิงรุก ยกระดับสาธารณสุขของไทยผ่านงานวิจัยและนวัตกรรมล้ำสมัย ในการประชุมนานาชาติด้านจีโนมิกส์ (ICG)

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con