รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-กระทรวงยุติธรรมประสานความร่วมมือกับรัฐบาลออสเตรเลียเปิดศูนย์ความเป็นเลิศเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ ยกระดับเพิ่มขีดความสามารถ สมรรถนะและศักยภาพของเจ้าหน้าที่

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con