รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-“ศุภมาส” เปิดงาน "All for Education ร่วมคิด ร่วมสร้าง การศึกษาเพื่อเด็กทุกคน ชูปฏิรูปการศึกษา 2 ลด 2 เพิ่ม “ลดภาระ ลดความเหลื่อม เพิ่มทักษะ และเพิ่มโอกาส” เพื่อตอบโจทย์ความต้องการข

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con