รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-นายกฯ กราบสรีระสังขารหลวงพ่ออุตตมะ วัดวังก์วิเวการาม หารือการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว จ.กาญจนบุรี ขับเคลื่อน Soft Power ตามนโยบายรัฐบาล สร้างรายได้ในพื้นที่อย่างยั่งยืน

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con