รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-ถ้อยแถลงข่าวร่วม ในโอกาสการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของ สมเด็จพระราชาธิบดีฮาจี ฮัซซานัล บลเกียะฮ์ มูอิซซัดดิน วัดเดาละฮ์ แห่งบรูไนดารุสซาลาม

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con