รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-เลขารัฐมนตรีฯ ไพลิน นำทีม ก.อุตฯ ร่วมถกประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม พร้อมรายงานความคืบหน้าการจัดการปัญหากากแคดเมียม และสถานการณ์ไฟไหม้โรงงาน จ.ระยอง

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con