รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-พลอากาศเอก สมคิด สุขบาง กรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์ ๙๐๘ และรองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจฯ เยี่ยมชมโครงการอบรมให้ความรู้และให้คำปรึกษาด้านกฎหมายแก่ผู้ต้องขัง

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con