รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-“รัดเกล้า” เผย รัฐบาลร่วมแสดงความจงรักภักดี และถวายพระราชกุศล และเพื่อให้ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐได้ศึกษาเรียนรู้หลักธรรมในพระพุทธศาสนา

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con