รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-จังหวัดสงขลาน้อมนำพระดำริ จัดแสดงเดินแบบ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ในงานประจำปีและงานกาชาดจังหวัดสงขลา ประจำปี 2567 เพื่อสืบสาน รักษาภูมิปัญญาผ้าไทย ต่อยอดสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และยกระดับ

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con