รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-ปลัดมหาดไทย เผยความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยหนี้แล้ว 50,814 ราย สามารถไกล่เกลี่ยสำเร็จ 28,236 ราย มูลหนี้ลดลง 1,083 ล้านบาท กำชับทุกจังหวัดเร่งรัด

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con