รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-ปลัด มท. ร่วมกับผู้ว่าฯ 76 จังหวัด ขยายผลสร้างการรับรู้ตัวอย่างความสำเร็จการจัดตั้งธนาคารขยะ (Recyclable Waste Bank) ของ อปท.ทั่วประเทศ เดินหน้าผนึกกำลังผู้นำในพื้นที่

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con